PEKLO MISTRZ C

Stabilizator bezfosforanowy

Preparat stosowany jako dodatek do solanek nastrzykowych i  kutra przy produkcji kiełbas homogennych oraz przy produkcji farszy kutrowanych dodawanych do wędlin średnio gruborozdrobnionych oraz mielonek. Zapewnia prawidłowe wiązanie wody, wybarwienie, prostą i pewną produkcję oraz odpowiedni smak wyrobu, gwarantuje utrzymanie wysokiej wydajności, uproszczenie produkcji i uzyskanie wyrobu o wysokiej jakości.. Stosowany w przedziale przyrostów od 30 do 70 %, w zależności od użytego do produkcji surowca. Znakomity do produkcji parówek i mortadeli z udziałem mięsa odkostnionego mechanicznie – wieprzowego i drobiowego (MOM, MDOM). Nie wymaga dodatkowego stosowania białek.

zastosowanie:
-    kiełbasy drobnorodrobnione
-    kiełbasy średniorozdrobnione
-    kiełbasy gruborozdrobnione


skład:

-    polisacharydy, jako związki stabilizujące teksturę produktu
-    cytryniany aktywujące białka mięsa do wiązania wprowadzonej wody
-    białka roślinne, będące zarówno czynnikiem teksturotwórczym, jak też istotnym dodatkiem odżywczym
-    skrobie modyfikowane stabilizujące strukturę i teksturę wyrobu oraz wiążące nadmiar dodanej wody
-    sole mineralne ważne ze względów dietetycznych i organoleptycznych
-    glutaminian sodu jako składnik podkreślający naturalny smak mięsa
-    askorbiniany sodu stabilizujące barwę produktu
-    emulgator

Zalety:
- wysoka jakość
- proste użycie
- bezpieczny mikrobiologicznie
 dawkowanie:
2 - 5  kg na 100 kg farszu