GEL-MIX MB-22

Preparat Karagenowy

Preparat skonfigurowany pod kątem zastosowania w przemyśle mięsnym.
Może być stosowany do sporządzania solanek nastrzykowych oraz zalewowych, zarówno z udziałem fosforanów jak i bez fosforanów.
Posiada szczególnie efektywne zastosowanie w produkcji: wędzonek, kiełbas gruborozdrobnionych, konserw oraz wyrobów garmażeryjnych.zastosowanie:

Dodatek do solanek nastrzykowych i zalewowych w wyrobach wysokowydajnych:

a) szynki wieprzowe i wołowe
b) szynki drobiowe
c) boczki
d) kiełbasy szynkowe
e) karczek
f) ogonówka
g) udka kurczaka

Zalety:

- wysoka jakość
- proste użycie
- dobra rozpuszczalność
- bezpieczny mikrobiologicznie

 dawkowanie:

Poziom nastrzyku %

30

40

50

60

70

80

Karagen typ
GEL MIX
kg/100 l solanki


0.80

1.00

1.10

120

1.30