P- MEAT

Stabilizator fosforanowy

Preparat do sporządzania kompletnych solanek nastrzykowych i zalewowych z udziałem fosforanów, stosowanych przy produkcji wędzonek, szynek konserwowych oraz wszelkich innych produktów, które zgodnie z krajowym ustawodawstwem mogą zawierać fosforany. Preparat polecany szczególnie do wyrobów delikatesowych. Znakomicie sprawdza się w produktach drobiowych. Komponent zawiera optymalne ilości środków funkcjonalnych, pozwalających na produkcję wysokiej jakości wyrobów. Zawartość fosforanów 33%  ( w przeliczeniu na P2O5) w finalnym produkcie nie przekracza 3000 ppm.


zastosowanie:
-    szynki wieprzowe i wołowe
-    szynki drobiowe
-    boczki
-    kiełbasy szynkowe
-    karczek
-    ogonówka
-    udka kurczakaskład:
-    fosforany – aktywujące białka mięsa do wiązania wprowadzonej wody
-    askorbiniany wspomagające wytworzenie i stabilizację barwy
-    glutaminiany – odpowiedzialne za wzmocnienie i uwydatnienie charakterystycznego smaku mięsa
-    wielocukry – odpowiedzialne za utrzymanie właściwego związania wody i stabilizację tekstury wyrobu.

Zalety:
-    wysoka jakość
-    proste użycie
-    dobra rozpuszczalność
-    bezpieczny mikrobiologicznie                  dawkowanie:

Uzależnione jest od stopnia nastrzyku – przkładowe dawkowanie pokazuje poniższa tabela:

Nastrzyk [kg] /100 kg mięsa

20

30

40

50

60

70

80

90

P-Meat [kg] / 100 l solanki

3.00

3.00

2.96

2.54

2.20

2.00

1.82,

1.66

Założona wydajność [%]

110

120

126

135

140

150

158

162