PEKLOWANIE MIĘSA


Peklowanie mięsa jest procesem bardzo skomplikowanym. Dla uzyskania odpowiedniej jakości produktu i najlepszych efektów ekonomicznych producenci przetworów mięsnych muszą w pełni zrozumieć aspekty technologiczne odnoszące się do peklowania i solenia mięsa.

W codziennej praktyce jest stosowany zarówno nowoczesny sprzęt, jak i tradycyjne przepisy i receptury. Takie doświadczenie nie będzie długo w zgodzie z obecnym technicznym rozwojem branży.

W małych specjalistycznych przetwórniach produkujących tak zwane domowe wyroby taki stan rzeczy może być do zaakceptowania i prawdopodobnie będzie nadal rozwijany. W praktyce przemysłowej mógłby jednak doprowadzić do niepowodzeń. Wadliwe, zepsute, niechodliwe partie towaru wciąż zdarzają się zbyt często, podczas gdy takich błędów można by uniknąć przez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych opartych na aktualnej wiedzy naukowej.

Specjalistyczne instytuty i laboratoria na całym świecie jednoczą się w badaniach na temat mięsa i jego przetworów. Wyniki są publikowane w wielu periodykach.