Komórka


Komórka jest jednostka żywej materii. Wszystkie istoty żywe są albo pojedynczą komórką albo zespołem komórek. W organizmach jednokomórkowych wszystkie funkcje życiowe są spełniane przez tę jedną komórkę (bez zróżnicowania), podczas gdy w organizmach wyższych, tj. składających się z więcej niż jednej komórki, poszczególne ściśle zdefiniowane funkcje spełniają różnorodne komórki.

Komórka jest małą cząstką protoplazmy, składająca się zwykle z dwóch jej rodzajów:

a) cytoplazmy, która zawiera wszystkie kompleksy enzymatyczne niezbędne dla metabolizmu,
b) karioplazmy zgromadzonej w jądrach komórkowych i zawierającej kwasy nukleinowe odpowiedzialne za organizację syntezy komórki potomnej (chromosomy i geny).

Cytoplazma oprócz jąder komórkowych zawiera także pewne organelle, jak mitochondria, aparat Golgiego, wakuole, itd.
Protoplazma jest otoczona membraną (błonaJ, poprzez która, możliwa jest wymiana z otoczeniem. Błona ta jest półprzepuszczalna tzn. pozwala wybiórczo wniknąć w głąb komórki substancjom niezbędnym do odżywiania, podczas gdy inne substancje mogą być z niej wydalone.