Enzymy


Całokształt reakcji biochemicznych występujących w żywym organizmie nazywa się metabolizmem. W ramach metabolizmu rozróżniamy dwa kierunki przemian:

•  katabolizm- reakcje rozpadu substancji złożonych na proste składniki,

•  anabolizm- reakcje syntezy prostych składników w substancje złożone.

Składniki pobierane z pożywienia są rozkładane do związków prostszych przez układ trawienny. Związki te są następnie specyficznie wykorzystywane przez różne komórki organizmu do budowy ponownie złożonych substancji organicznych . W obrębie komórki są one używane jako materiał budulcowy albo rozpadając się dostarczają koniecznej do życia energii. Wszystkie te reakcje są katalizowane przez enzymy.

Enzym jest substancją białkową występującą w małych ilościach, która wspomaga substancje chemiczne, sama nie będąc ani substratem, ani produktem tych reakcji.

Większość enzymów wykazuje wysoką specyficzność i nie katalizuje więcej niż jednej reakcji. Dla osiągnięcia optimum działania każdy enzym wymaga pewnych ściśle określonych warunków, takich jak pH, obecność enzymatycznych aktywatorów ( koenzymów) , temperatury itp.

Enzymy są substancjami bardzo niestabilnymi i łatwo ulegają zniszczeniu w niesprzyjających warunkach np. ogrzewania, obecności substancji hamujących .

Po śmierci zwierzęcia, kiedy nie ma już dostarczania pożywienia, enzymy w dalszym ciągu wykazują aktywność. Dlatego też następuje proces niszczenia i rozkładu struktury komórkowej organizmu � samotrawienie lub autoliza.