Mięśnie


Wyróżniamy dwa rodzaje mięśni:

•  mięśnie gładkie

•  mięśnie prążkowane

Mięśnie ( mimowolne) zbudowane są z kurczliwych pasm wydłużonych wrzecionowatych komórek połączonych ze sobą włóknami łącznotkankowymi. Są one kontrolowane przez autonomiczny układ nerwowy i kurczą się raczej powoli, lecz posiadają znaczną siłę utrzymywania stałego nieznacznego napięcia mięśniowego. Tkanka mięśniowa gładka tworzy błony narządów wewnętrznych, jak jelita, naczynia krwionośne, przewody oskrzelowe itp.

Mięśnie szkieletowe ( mięso) zawierają wielką ilość prążkowanych włókien mięśniowych połączonych ze sobą tkanką łączną.

Włókno mięśniowe jest wydłużoną komórką o średnicy mikrometra i długości wielu milimetrów, zawierającą setki jąder. Pod mikroskopem widoczne jest poprzeczne prążkowanie. Cytoplazma ( sarkoplazma ) zawiera liczne podłużne włókna .

Są one dwojakiego rodzaju:

•  włókna miozyny o średnicy zaledwie 10nm i długości 1,5 um uformowane przez 400 przesuwalnych modułów miozyny,

•  b) włókna aktyny o średnicy 4 nm i długości 1 um, zbudowane z 600 przesuwalnych modułów aktyny.

Aktyna i miozyna tworzą razem białko włókienkowe, w którym ich filamenty występują na przemian. Poprzez ślizganie się włókien aktyny między włóknami miozyny mięśnie mają zdolność kurczenia się i rozkurczania (ślizgowa teoria Huxleya). Efekt ślizgania wydaje się być uaktywniany przez jony wapnia i enzym, który powoduje wyzwolenie energii z adenozynotrójfosforanu (ATP).

Wśród innych białek sarkoplazma zawiera także mioglobinę nadającą barwę tkance mięśniowej. Mioglobina jest odmianą hemoglobiny, będącej barwnikiem oddechowym czerwonych ciałek krwi. Obie są białkami połączonymi z zawierającym żelazo hemem. Chociaż mają one różną strukturę podlegają reakcjom o takim samym znaczeniu.