Firma Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowa
"Apis" Sp. z o.o.
43-250 Czelad¼
ul. Katowicka 167

tel. +48 32 265 67 16, 265 82 25

www.apis-dodatki.pl